Dự Án Tiêu Biểu

Nhà hàng Món Huế - Đồng Khởi

Lĩnh vực : Khác

Vị trí : THDecor

Tên Dự Án : Nhà hàng Món Huế - Đồng Khởi

Địa chỉ :  80 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.

Hạng mục : Thiết kế - Thi Công - Trang Trí Nội Thất - Hoàn Thiện

Tên đơn vị thi công : Công ty CP Trang Trí Nội Thất Và Quảng Cáo Tín Hiệu.

Back to top