Dự Án Tiêu Biểu

Công ty TNHH Kỹ Thuật Hòa Hiệp

Lĩnh vực : Khác

Vị trí : THDecor

Tên Dự Án : Công ty TNHH Kỹ Thuật Hòa Hiệp

Địa chỉ : 39 Trường Sơn, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Hạng mục : Thiết kế - Thi Công - Hoàn thiện Nội Thất

Tên đơn vị thi công : Công ty CP Trang Trí Nội Thất Và Quảng Cáo Tín Hiệu.

Back to top