Dự Án Tiêu Biểu

Trạm Thu Phí Cao Tốc TP. HCM - Trung Lương

Lĩnh vực : Khác

Vị trí : THDecor

Tên Dự Án : Trạm Thu Phí Cao Tốc TP. HCM - Trung Lương

Địa chỉ :  Cao Tốc TP. HCM - Trung Lương

Hạng mục : Thiết kế - Xây dựng - Hoàn Thiện

Tên đơn vị thi công : Công ty CP Trang Trí Nội Thất Và Quảng Cáo Tín Hiệu.

Back to top