Dự Án Tiêu Biểu

Ngân hàng BIDV Chợ Lớn - Tp. HCM

Lĩnh vực : Khác

Vị trí : THDecor

Tên Dự Án :  Ngân hàng BIDV - Kinh Dương Vương

Địa chỉ : 49 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, Hồ Chí Minh 

Hạng mục : Thiết kế - Thi Công - Hoàn thiện Nội Thất

Tên đơn vị thi công : Công ty CP Trang Trí Nội Thất Và Quảng Cáo Tín Hiệu.

Back to top