Dự Án Tiêu Biểu

Khách Sạn Sài Gòn - Đông Du, Q. 1

Lĩnh vực : Khác

Vị trí : THDecor

Tên Dự Án :  Khách Sạn Sài Gòn - Đông Du, Q. 1

Địa chỉ : 41-47 Đông Du, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Hạng mục : Thiết kế - Thi Công - Hoàn thiện Nội Thất

Tên đơn vị thi công : Công ty CP Trang Trí Nội Thất Và Quảng Cáo Tín Hiệu.

Back to top