Dự Án Tiêu Biểu

Hệ Thống Tôn Đông Á - KV Miền Trung và Tây Nguyên

Lĩnh vực : Cửa hàng

Vị trí : THDecor

Tên Dự Án : Hệ Thống Tôn Đông Á - KV Miền Trung và Tây Nguyên

Địa chỉ :  KV Miền Trung và Tây Nguyên

Hạng mục : Thiết kế - thi công - hoàn thiện cửa hàng.

Tên đơn vị thi công : Công ty CP Trang Trí Nội Thất Và Quảng Cáo Tín Hiệu.

Back to top