Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này nhằm giúp Quý khách hiểu về cách THDecor thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình thông qua việc sử dụng trang web, bao gồm mọi thông tin có thể cung cấp thông qua trang web khi Quý khách đăng ký tài khoản, đăng ký nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi, hoặc khi Quý khách mua sản phẩm, dịch vụ, yêu cầu thêm thông tin dịch vụ từ chúng tôi.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thdecor.vn không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà Thdecor.vn thu thập bao gồm:

  • Họ và tên
  • Địa chỉ
  • Điện thoại
  • Email

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Thdecor.vn sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

- Hỗ trợ khách hàng;

- Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ;

- Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn;

- Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo;

- Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn.

3. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Tại Thdecor.vn, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được mật. Thdecor.vn cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. Thdecor.vn cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

- Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng;

- Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại;

- Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

Thdecor.vn hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của Thdecor.vn, vui lòng liên hệ qua email: info@thdecor.vn

Back to top